Czcionka:

A+
A-

Kontrast:

Godło

Opłaty

W ramach czesnego przedszkole oferuje:

 • Realizację podstawy programowej przez wykwalifikowaną kadrę
 • Zajęcia z języka angielskiego, starsze grupy z języka hiszpańskiego
 • Zajęcia rytmiczne
 • Zajęcia gimnastyczno-korekcyjne
 • Katecheza przedszkolna, śpiew piosenek religijnych
 • Lekcje w terenie (biblioteka, las itp.)
 • Spotkania z przedstawicielami różnych zawodów
 • Atrakcje: teatrzyki, koncerty muzyczne, warsztaty, uroczystości okolicznościowe, bale itp.
 • Opiekę diagnostyczną logopedy, opieka psychologiczna

 

Dodatkowo płatne: 

Wyjazdy poza przedszkole - teatr, muzeum, zoo oraz inne wycieczki rekreacyjno-przyrodnicze.

 • Jeśli dziecko korzysta z indywidualnych zajęć logopedycznych - koszt jednego spotkania wynosi 25zł.
 • Miesięczny koszt zajęć bębniarskich wynosi 50zł
 • Koszt zajęć szachowych - 40zł
 • Koszt zajęć z dodatkowego j. angielskiego metodą Doron English - 80zł za dwa zajęcia tygodniowo
 • Balet - 50zł.
 • Koszt zajęć tanecznych - 40zł
 • Akrobatyka - 65 zł

 

 • Wpisowe - 250 zł ( w przypadku rezygnacji z miejsca w przedszkolu – BEZZWROTNE)
 • Czesne miesięczne wynosi 300 zł. (dzieci poniżej 2,5 roku - 450 zł.). Ulga dla rodzin wielodzietnych  wynosi obniżenie kosztów czesnego o 50 zł. za trzecie i każde kolejne dziecko. W przypadku rodzeństwa czesne drugiego dziecka obniżone o 100 zł.
 • Stawka żywieniowa 12 zł. dniówka. W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu, będziemy pod koniec miesiąca odliczać od każdego dnia – prócz pierwszego dnia nieobeności. Czyli odliczamy po 12 zł. od drugiego i każdego następnego dnia nieobecności.
 • Nieobecność dziecka należy zgłosić najpóźniej do godz. 8.30 tego samego dnia.

 Data dodania: 2020-06-11 12:33:47
Data edycji: 2020-09-24 15:00:51
Ilość wyświetleń: 88
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Twój Boks
Dowolna informacja
Przykładowy button
Facebook